Årsmøte 22. mars, bønnemøte torsdag 18. januar og gudstjeneste 21. januar

Guds rettferd og det å vera heilhjarta
14. januar 2018
Gud er en relasjonell Gud
21. januar 2018
Vis alle

Årsmøte 22. mars, bønnemøte torsdag 18. januar og gudstjeneste 21. januar

På søndag er det gudstjeneste kl. 11, tale ved Ben Dean og søndagsskole. Hjertelig velkommen! 🙂

I morgen, torsdag 18. januar er det bønn kl. 19 hjemme hos Birgit og Kaj. Om du trenger skyss eller veibeskrivelse, ta kontakt på SMS til 484 53 244. Velkommen! 🙂

Foreløpig innkalling til årsmøte 22. mars 2018

Vi har satt årsmøtedatoen til 22. mars. Full innkalling kommer senere.

Vi minner om frist for å melde saker og kandidater til lederskapet:
Bare saker som er bestemt i innkallingen kan avgjøres på årsmøtet. Saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet, må være lederskapet i hende senest 31. januar. Dette gjelder også forslag på kandidater til lederskap.
(Sitat fra vedtektene.)