Misjon


Midt-østen

Mist-østen

Middle East Mission - oppdrag Midt-Østen er en uavhengig forening med base i Trøndelag. Vi samarbeider med lokale representanter i Midt-Østen som driver bistands- og misjonsarbeid. For tiden jobbes det med humanitær bistand til krigstrette i Syria.

Dersom du ønsker å støtte dette arbeidet, bruk kontonr.: 8670.09.79174


Thailand

Blessed Homes jobber med barn og unge som er blitt offer for den årelange konflikten i Burma. Vi ønsker å gi disse barna et håp om en framtid i frihet og et liv hvor de kan tørre å drømme stort. Vi ønsker å se barn som er trygge på seg selv, barn som våger å ta sjanser, vitende om at uansett hva som måtte hende vil de alltid være høyt elsket.

Ønsker du å støtte Blessed Homes økonomisk kan du sette inn penger på Blessed Homes sin gavekonto: 1503.06.38244