Kjærlighetsegg
6. desember 2015
Tegning: 8 fugler og hus, rengjøring og vanning
20. mai 2015

Tegning av Håkon:
Den Hellige Ånd som beskytter oss, i midten.
Gud sin hånd som holder oss.