Tegning: Gud beskytter oss
14. juni 2015

Hannah har tegnet dette:

Kjærlighet

Jeg tror at kjærlighet er rundt som et egg, sånn at ingen kan dette av. 🙂