Bibeldagen 2013: 3. februar kl. 17 – økumenisk fellesgudstjeneste