Bønn i kveld, gudstjeneste 6. mai kl. 17 og vårdugnad onsdag 9. mai kl. 18