Visjonskvelden flyttes. Bønn torsdag på Vårtun, gudstjeneste kl. 11 på søndag