Invitasjon til menighetsmøte og tanker om fellesskap og medvandring