Misjon


Midt-østen

Mist-østen

Middle East Mission - oppdrag Midt-Østen er en uavhengig forening med base i Trøndelag. Vi samarbeider med lokale representanter i Midt-Østen som driver bistands- og misjonsarbeid. For tiden jobbes det med humanitær bistand til krigstrette i Syria.

Dersom du ønsker å støtte dette arbeidet, bruk kontonr.: Nytt kontonr. kommer
(Bankbytte på gang.)


Thailand

Blessed Homes jobber med barn og unge som er blitt offer for den årelange konflikten i Burma. Vi ønsker å gi disse barna et håp om en framtid i frihet og et liv hvor de kan tørre å drømme stort. Vi ønsker å se barn som er trygge på seg selv, barn som våger å ta sjanser, vitende om at uansett hva som måtte hende vil de alltid være høyt elsket.

Ønsker du å lese mer om levangermannen Ole Jørgen Edna sitt arbeid, så se gjerne på blessed homes sine egne hjemmesider www.blessedhomes.org

Ønsker du å støtte Blessed Homes økonomisk kan du sette inn penger på Blessed Homes sin gavekonto: 1503.06.38244


Sør-Afrika

Anne Kristin arbeider i Ungdom i Oppdrag i Muizenberg (Cape Town), Sør-Afrika, i Bibelavdelinga. Gjennom det arbeidet ønsker hun å bidra til målet om å gjøre slutt på «bibelfattigdommen», ved at hun er med på å lære folk å studere hele Bibelen induktivt og på å utruste studentene til å gå ut og spre denne Bibelvisdommen utover kloden vår. Hun investerer også i samfunnet rundt seg ved å elske og å oppmuntre mennesker til å vokse tettere på Gud.

Om du vil være med å støtte Anne Kristin finansielt, bruk kontonummer: 1207.34.48806.

Det er også mulig å støtte Anne Kristin fast på AvtaleGiro gjennom Menigheten, gå inn på sida for AvtaleGiro og velg Misjon AKS som prosjekt når du fyller ut skjemaet.

Anne Kristin har sin egen blogg på http://annekristin.elihu.nu.