Vi er en generasjonsmenighet med Jesus i sentrum

Ekte ・ Levende ・ Inkluderende ・ Helhjertet ・ Utadrettet

Vertskapsordning

Arbeidsgrupper i menigheten

Organisering av kirkekaffe og andre oppgaver ved gudstjenestene har vi i menigheten løst praktisk ved å dele oss inn i vertskapsgrupper. Tanken er at når mange er med, er det mindre jobb, og med faste grupper, går det automatisk.

Skift er en kjempefin mulighet for å være med å tjene og for å bli bedre kjent med folk. :-)

VERTSKAP I MENIGHETEN

Arbeidsgrupper:
Gruppe 1: Irene H. Edna
Gruppe 2: Kristin og Eimund Aamot
Gruppe 3: Elin Bergitte Johansen
Gruppe 4: Aashild Saursaunet
Gruppe 5: Birgit og Kaj Skov

2018:
Gr. 1:     14.01,18.02, 25.03, 29.04, 03.06, 08.07, 12.08, 16.09, 21.10, 25.11, 30.12
Gr. 2:     21.01,25.02 01.04, 06.05, 10.06, 15.07, 19.08, 23.09, 28.10, 02.12, 07.01.19
Gr. 3:   28.01,04.03, 08.04, 13.05, 17.06, 22.07, 26.08, 30.09, 04.11, 09.12
Gr. 4:   04.02,11.03, 15.04, 20.05, 24.06, 29.07, 02.09, 07.10, 11.11, 16.12
Gr. 5: 07.01, 11.02,18.03, 22.04, 27.05, 01.07, 05.08, 09.09, 14.10, 18.11, 23.12

Arbeidsgruppene skal fungere som vertskap på søndagsmøtene. Det innebærer å se menneskene, spesielt nye, og bidra til at folk trives i menigheten. Gruppene har ansvar f.o.m. mandag t.o.m. søndag i aktuelle uke. Søndagsdatoen står oppført over.

Husgrupper

En husgruppe består av mennesker som ønsker å møtes i uformelle fora i hjemmene for å bli bedre kjent med Gud og hverandre. Her kan du få nye venner, ha det moro sammen, gjøre noe for andre eller bare slappe av sammen andre mennesker. Velkommen! :-)

Hvorfor skal jeg starte eller bli med i en husgruppe?

Fordi

  • du blir bedre kjent med flere
  • ditt bønneliv blir utviklet
  • der kan du få svar på dine spørsmål
  • du blir bedre kjent med noen
  • du får trolig noe godt å spise

Vi ønsker ikke å ha en fast mal alle husgruppene skal passe inn i, men vi ønsker å ha mange ulike grupper, der ulike mennesker med ulike interesser kan få vokse i fellesskapet med hverandre og med Gud.

Ønsker du å vite mer om en husgruppe eller ønsker du å delta?
Ta kontakt med Birgit i lederteamet.


Kollektbøssa

Kontonummer og fradrag
Ønsker du å støtte menighetens arbeid? Det er vi glade for. Herren elsker en glad giver. :-) Vårt kontonummer er 3000.16.21579.
Det er mulig å gi med Vipps. Vårt Vipps-nr. er 74444.

Vi kan også anbefale å gi via AvtaleGiro.

Skattefradrag og avtalegiro
Gaver er fradragsberettiget med inntil kr. 25 000.- pr. person for 2016.

Vi har tatt i bruk et nytt skjema, så du kan nå opprette AvtaleGiro eletronisk ved hjelp av BankID.

Eller trykk på linken under, og du har et skjema for avtalegiro som kan skrives ut:

Svarkupong Avtalegiro

Misjonsstipend – retningslinjer
Dette er et stående vedtak i menigheten om retningslinjer for misjonsstipend:
Personer som ønsker å reise til utlandet for å arbeide på et misjonsfelt for en periode på minst 3 mnd., kan søke menigheten om misjonsstipend. Stipendet skal først og fremst brukes til reise og forsikring. Beløpet er inntil kr 5.000, unntaksvis kan høyere beløp også søkes. Stipend kan gis til medlemmer av menigheten eller til prosjekt som menigheten støtter. Primært gis støtte for arbeid der menigheten allerede er engasjert, unntaksvis også andre steder.
Styret opererer med følgende tolkning av retningslinjene: Det tenkes både på personer som ønsker å hjelpe til på et pågående prosjekt og / eller personer som kjenner et kall til å reise ut til et nytt misjonsprosjekt. Det tenkes ikke på personer som ønsker seg en tur for å besøke og se et pågående prosjekt eller som reiser som turist i et varmt land. Misjonsstipendet dekker heller ikke skolegang på f.eks. bibelskoler rundt om i verden.


Andre opplysninger


Kontaktinformasjon
Vår postadresse er:
Elihumenigheten i Trøndelag
Postboks 5
7601 LEVANGER

Ta gjerne kontakt med oss gjennom Kontaktskjemaet.

På kontaktsida finner du også et interaktivt kart til menighetslokalet vårt i Håkon den godes gate 12 i Levanger.

Organisasjonsnummer

Menigheten er registrert i Brønnøysundregistrene.

Org.nr.: 971 387 378
Navn/foretaksnavn: ELIHU-MENIGHETEN

Vedtekter
Vedtekter Elihu-menigheten i Trøndelag

Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 13. oktober 2004. Revidert etter vedtak på årsmøtene i 2009, 2017 og 2018.

Last ned vedtektene som PDF her.

Ofte stilte spørsmål


1Hvorfor heter menigheten Elihu-menigheten?
I Jobs bok omtrent midt i Bibelen kommer Job ut for en ulykke og mister alt, herunder hele sin familie. Han får råd av 3 velmenende herrer, som gir både gode og dårlige råd. Etter en tid kommer Elihu, en ung mann ved navn Elihu som gir Guds råd. job omvender seg og får etter hvert tilbake dobbel del av hva han mistet.
2Hvorfor driver menigheten skole og barnehage?
Menigheten opplevde at det var en oppgave for oss. Vi ønsker å oppdra barna i et kristent livssyn til å bli ressurser i samfunnet. Skolen drives av et eget skolestyre, men menigheten er eier og den som startet skolen. Menigheten utpeker dermed skolestyret og har ingen reell påvirkning på skolens daglige drift.
3Hvilket forhold har dere til andre kirkesamfunn og menigheter?

Elihumenigheten samarbeider med alle andre kirkesamfunn som ønsker å samarbeide med oss. I Levanger møtes kristne ledere regelmessig for å ha samarbeid.

Vi ønsker å tjene hverandre og byen, og vi tror at ved å tjene hverandre, vil enheten blant kristne blomstre.


Menighetens ledelse

Egil Hoven

Leder


Egil har hovedandsvar for administrasjonsrådet og han er daglig leder på Felleskjøpet

Birgit Skov

Medlem


Birgit er med i pastorrådet i menigheten. Hun taler klingende dansk og arbeider blant annet med oversettelse

Odd-Erik Uv

Lovsangsleder


Odd-Erik er en herlig familiefar som brenner for lovsang. Han er lovsangsleder i menigheten og jobber som elektrikerlærling

Reidun Danielsen

Medlem


Reidun er ei herlig fargerik og sprudlende mor som elsker Gud og mennesker. Hun arbeider som lærer på Vårtun kristne oppvekstsenter
[vc_widget_sidebar sidebar_id="sidebar-tversover-bar"]