Husgrupper

En husgruppe består av mennesker som ønsker å møtes i uformelle fora i hjemmene for å bli bedre kjent med Gud og hverandre. Her kan du få nye venner, ha det moro sammen, gjøre noe for andre eller bare slappe av sammen andre mennesker. Velkommen!

Hvorfor skal jeg starte eller bli med i en husgruppe?

Fordi

  • du blir bedre kjent med flere
  • ditt bønneliv blir utviklet
  • der kan du få svar på dine spørsmål
  • du blir bedre kjent med noen
  • du får trolig noe godt å spise

Vi ønsker ikke å ha en fast mal alle husgruppene skal passe inn i, men vi ønsker å ha mange ulike grupper, der ulike mennesker med ulike interesser kan få vokse i fellesskapet med hverandre og med Gud.

Ønsker du å vite mer om en husgruppe eller ønsker du å delta?
Ta kontakt med Birgit i lederteamet.