Kjære medarbeider!

 

Takk for god støtte

Elihumenigheten i Trøndelag har mange støttespillere. Du er en av dem. Det er ikke alltid vi får gitt uttrykk for vår takk slik som vi burde, men du skal vite at vi setter stor pris på din medvirkning i arbeidet på forskjellige måter, bl.a. ved de gaver du gir.

 

Forenkling

Denne henvendelsen dreier seg om å forenkle givertjenesten. Vårt spørsmål til deg er om du kan tenke deg å gi din gave gjennom AvtaleGiro heretter?

 

AvtaleGiro-ordningen forenkler

Administrasjon tar tid, og vi søker etter forenkling. Andre menigheter har funnet en god løsning på å rasjonalisere sitt arbeid med givertjenesten. De har innført Avtalegiro-ordning og har høstet meget god erfaring med den.

 

Derfor har også vi nå innført AvtaleGiro-ordningen. Det innebærer at gaver som gis gjennom denne ordningen, blir overført elektronisk fra givers til menighetens bankkonto i stedet for som nå ved manuell registrering av beløpene.

 

Enkelt for giveren.
For giveren er ordningen meget enkel. Med AvtaleGiro lar du banken din ordne betalingen for deg.

Rimelig.

Det er ikke noe etableringsgebyr, bare et transaksjonsgebyr som varierer noe fra bank til bank, fra kr.1,- til 3,-. AvtaleGiro er med andre ord en av de rimeligste måtene å overføre gavebeløp på.

 

Sikkert
Du har like god oversikt over betalingen og kontoen din som før.  På den månedlige kontoutskriften som du får fra banken, kan du  kontrollere at gavebeløpet er overført.

 

Fleksibelt og lav terskel.

Du kan når som helst endre gavebeløpet (gi beskjed til økonomiansvarlig). Ønsker du å si opp avtalen, er det bare å ta en telefon til banken din.

Slik kommer du i gang
Ved å gå over til AvtaleGiro bidrar du altså til bedre utnyttelse av ressursene. Vedlagt ligger en svarkupong til utfylling. Ditt fødselsnr. må være med hvis du ønsker skattefradrag. Lovverket sier at du må oppgi en maksimal beløpsgrense pr. trekkmåned. Det er en sikkerhets-foranstaltning for å begrense virkningen av eventuell feilbehandling i systemet. Men du vil bare bli trukket for det avtalte månedlige gavebeløpet du har oppgitt. Hvis du senere skulle ønske å heve ditt gavebeløp, kan dette gjøres opp til beløpsgrensen uten at ny svarkupong må skrives.

 

Blir du med?

Det ville glede oss meget om du blir med i den nye ordningen. Lever svarkupongen i undertegnet stand til Tom-Harald Edna, eller send den til Elihumenigehetn, Postboks 5,7601 Levanger. Du får beskjed fra banken når AvtaleGiro trer i kraft, så inntil da overfører du ditt gavebeløp på vanlig måte. Enkelt og greit.

 

Levanger, 02.12.2006.                                              Med vennlig hilsen

Styret i Elihumenigheten i Trøndelag