Vertskapsgrupper

Vertskapsordning

Arbeidsgrupper i menigheten

 

Organisering av kirkekaffe og andre oppgaver ved gudstjenestene har vi i menigheten løst praktisk ved å dele oss inn i vertskapsgrupper. Tanken er at når mange er med, er det mindre jobb, og med faste grupper, går det automatisk.

Skift er en kjempefin mulighet for å være med å tjene og for å bli bedre kjent med folk!

VERTSKAP I MENIGHETEN

Arbeidsgrupper:
Gruppe 1: Irene H. Edna
Gruppe 2: Kristin og Eimund Aamot
Gruppe 3: Oddny og Egil Hoven
Gruppe 4: Aashild Saursaunet
Gruppe 5: Birgit og Kaj Skov

2019:
Gr. 1:       03.02, 10.03, 14.04, 19.05, 23.06, 28.07, 01.09, 06.10, 10.11, 15.12,
Gr. 2: 06.01,10.02, 17.03, 21.04, 26.05, 30.06, 04.08, 08.09, 13.10, 17.11, 22.12,
Gr. 3:   13.01,17.02, 24.03, 28.04, 02.06, 07.07, 11.08, 15.09, 20.10, 24.11, 29.12
Gr. 4:    20.01, 24.02, 31.03, 05.05, 09.06, 14.07, 18.08, 22.09, 27.10, 01.12, 05.01.20
Gr. 5:     27.01, 03.03, 07.04, 12.05, 16.06, 21.07, 25.08 29.09. 03.11, 08.12, 12.01.20.

Arbeidsgruppene skal fungere som vertskap på søndagsmøtene. Det innebærer å semenneskene, spesielt nye, og bidra til at folk trives i menigheten. Gruppene har ansvar f.o.m. mandag t.o.m. søndag i aktuelle uke. Søndagsdatoen står oppført over.