Her er opptak fra visjonskvelden torsdag 7. desember.
 


 
(For å skjerme involverte, ikke del link hit på Google/Facebook/Twitter e.l.) 🙂