Takk og velkommen til storsøndag 6. des. kl. 11 på bønnesenteret