Velkommen til bønn torsdag, kreativt verksted lørdag og gudstjeneste på søndag