Velkommen til bønnemøte torsdag og gudstjeneste på søndag