Velkommen til formiddagsmøte 22. feb kl. 11 på No12 og rapport fra 15. feb