Velkommen til storsøndag 13. sept. + Rapport og bilder :-)