atg-logo

AvtaleGiro er en enkel, sikker og rimelig måte å gi din gave på

Enkelt. Med AvtaleGiro lar du banken din ordne betalingen for deg.

Sikkert. Du har like god oversikt over betalingen og kontoen din som før. På kontoutskriften, på kontofonen eller i nettbanken kan du enkelt kontrollere at rett gavebeløp er betalt til rett tid. Ønsker du å stoppe betalingen, er noen klikk i nettbanken eller en telefon til banken alt som skal til.

Rimelig. AvtaleGiro er en av de rimeligste måtene å overføre gavebeløp på.

Fordel for menigheten. Faste inntekter jevnt fordelt hele året. Rimelig ordning å administrere. Sparer administrasjonen for mye papirarbeid, slik at ressursene kan settes inn på andre viktige områder.

Vi har nå fått muligheten til å registrere avtalegiro på nett, via BankID, enklere og bedre for alle parter. 🙂

Slik kommer du i gang:

Fyll ut skjemaet for avtalegiro. Av sikkerhetshensyn bes du også oppgi en maksimal beløpsgrense pr. trekk, men du vil bare bli trukket for det avtalte gavebeløpet du har oppgitt. Ditt fødselsnr. må med, hvis du ønsker skattefradrag.

Gaver er fradragsberettiget med inntil kr. 50 000.- pr. person for 2019.

Ta kontakt om du har problemer med tjenesten.