Vi er en generasjonsmenighet med Jesus i sentrum


Velkommen til menigheten Elihu

Vi er en aktiv og engasjert menighet som ønsker at både enkeltmennesker og byen vår skal få bære spor etter å ha opplevd Guds godhet. Videre kan du lese litt om våre ulike arbeid og møtepunkt.

Søndagsmøter

Søndager kl. 11 samles alle generasjoner  i Elihumenigheten for å feire Jesus, den Han er og det Han har gjort for oss. Vi kommer sammen for å bli oppmuntret i troen, høre Guds ord forkynt, lovsynge, og for å dele liv over en kopp kaffe. Her kan du komme, med lave skuldre, akkurat der du er i livet; velkommen er du.

Det er også søndagsskole for et mylder av herlige barn fordelt i flere aldersgrupper. Fra 3år og oppover. (ved spørsmål ta kontakt med leder for søndagsskolearbeidet Tommy Vang på tommy@elihu.nu)

Husgrupper

Bibelen viser oss at livet og troen leves best i sunne og nære felleskap. Vi har valgt å organisere dette ved å legge til rette for det vi kaller «husgrupper». Da samles vi i hjemmene i mindre grupper, helt uformelt rundt kaffe og hygge, og deler ærlig om liv og tro. Dette er en fantastisk arena for å sammen være nysgjerrige på alt det gode Gud har for oss, der vi i en trygg sammenheng får være både jordnære og himmelvendt. Hvis du ønsker å bli med i et slikt felleskap, ta kontakt.

Sammen i Guds nærvær

Annenhver onsdag fra kl 19:30 møtes vi hjemme hos to par i menigheten, da fylles stua av mennesker i alle aldre som ønsker felleskap med Jesus og med hverandre. På samlingene bruker vi god tid til å spise kveldsmat sammen, vi lovsynger Jesus, deler fra Bibelen, og hører vitnesbyrd om hva Gud gjør iblant oss. Vi ber gjerne for og med hverandre, og er ellers veldig åpne for hva som måtte ligge på Guds hjerte. Samlingene er åpne for alle, ta kontakt på pastor@elihu.nu for mer info.

Bønn

Vi tror at bønn er kilden til alt vi gjør, både som enkeltmennesker og som menighet. Vi har bønnesamlinger i menighetens lokaler mandager kl. 10 og torsdager kl. 19:30. Hjertelig velkommen.

Skole og barnehage

Vi driver en kristen skole og barnehage i Levanger, som heter Vårtun kristne oppvekstsenter. Det er en skole fra 1-10.trinn, og barnehage med tre avdelinger i nye lokaler og vakre omgivelser. Vi ønsker å se at barna blomstrer faglig, personlig/sosialt og åndelig ut i fra sine egne forutsetninger, i trygge rammer og med kristne verdier. Menigheten er eier og grunnlegger av skolen, men skolen drives av et eget skolestyre.

Smelteverket

Menigheten har siden år 2001 drevet et meget spennende ungdomsarbeid – Smelteverket. Her er det masse liv, gøy og Jesus, der ungdommene selv har regien på det meste. Det er ungdomsmøter hver fredag kl. 20. Leder av Smelteverket fra 2019 er Tobias Skogen.

Misjon

Vi brenner for at mennesker skal erfare Guds godhet i praksis. Vi støtter derfor et prosjekt for foreldreløse i Myanmar/Thailand drevet av Levangermannen Ole Jørgen Edna, og et annet arbeid rettet mot lidende i Syria og Midt-Østen, også drevet fra Levanger kalt Middle East Mission. Les mer om arbeidene, og hvordan man kan bidra her.

Gaver og givertjeneste

Ønsker du å støtte menighetens arbeid? Du kan enten gå til vårt kontonummer er 3000.16.21579, eller via Vipps. Vårt Vipps-nr. er 74444. Vi kan også anbefale å gi via AvtaleGiro.

Skattefradrag og avtalegiro

Gaver er fradragsberettiget med inntil kr. 25 000.- pr. person for 2023. Du kan raskt, trygt og enkelt opprette AvtaleGiro eletronisk ved hjelp av BankID. (Alternativt kan du også fylle ut skjemaet der og betale med Vipps eller få giro.)

For å få skattefradrag, må vi ha registrert ditt fødselsnummer. Dette kan du selv legge inn på Min side. Her kan du også logge inn for å kontrollere hva slags avtale(r) du har registrert.

AvtaleGiro

Enkelt. Med AvtaleGiro lar du banken din ordne betalingen for deg.

Sikkert. Du har like god oversikt over betalingen og kontoen din som før. På kontoutskriften, på kontofonen eller i nettbanken kan du enkelt kontrollere at rett gavebeløp er betalt til rett tid. Ønsker du å stoppe betalingen, er noen klikk i nettbanken eller en telefon til banken alt som skal til.
Rimelig. AvtaleGiro er en av de rimeligste måtene å overføre gavebeløp på.
Fordel for menigheten. Faste inntekter jevnt fordelt hele året. Rimelig ordning å administrere. Sparer administrasjonen for mye papirarbeid, slik at ressursene kan settes inn på andre viktige områder.

Ta kontakt om du har problemer med tjenesten.

Menighetens ledelse

Tommy A. Vang

Styreleder


Tommy er en kar med mange talenter og et stort hjerte for mennesker. Han har hoved­ansvar for administra­sjonen og arbeider i tillegg som lærer på Vårtun.

Filip Stokkeland

Daglig leder


Filip har både pastoralt og administrativt ansvar (dvs. økonomi, daglig drift, møtevirksomheten og overordnet menighetsdrift). Filip arbeider i tillegg som bibellærer og med datateknologi.

Margrete Haugen

Styremedlem


Margrete er en herlig dame med et stort hjerte for Gud og for mennesker. Hun brenner for å se menigheten i funksjon, og for at vi alle skal skal fungere samme som kropp.

Odd-Erik Uv

Styremedlem


Odd-Erik er en herlig familiefar som brenner for lovsang og for ungdom. Han jobber som elektriker.

Kari Ø. Hommedal

Styremedlem


Kari brenner for at folk skal få livsforvandlende møter med Jesus og se Guds rike gå fram. Hun arbeider som kiropraktor og er mor til to herlige jenter.

Christoffer Berg

Styremedlem


Christoffer er tømrermester og far til tre herlige barn. Han brenner for å se flere gå dypere og tettere på Jesus, for at vi alle skal følge Jesus i praksis og vokse opp til Ham som er hodet for menigheten.

Stian S. Bakke

Styremedlem


Stian er en stødig kar, praktisk flink til mye. Han har et enormt hjerte for Gud og mennesker og han brenner for bønn og vekkelse, og for å se flere og flere satt i brann for Jesus.


Kontaktinfo

Vår postadresse er:
Elihumenigheten i Trøndelag
Postboks 5, 7601 LEVANGER

Ta gjerne kontakt med oss gjennom Kontaktskjemaet.

Menigheten er registrert i Brønnøysundregistrene:
Org.nr.: 971 387 378
Navn/foretaksnavn: ELIHU-MENIGHETEN

Vedtekter Elihu-menigheten i Trøndelag

Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 13. oktober 2004. Revidert etter vedtak på årsmøtene i 2009, 2017 og 2018.

Last ned vedtektene som PDF her.

Se her for retningslinjer for menighetens misjonsstipend.