Innkalling: Ekstraordninært årsmøte søndag 24. aug