Jeg har hvilt, ikke bedt, meg til et dypere åndelig liv