Kvinnedag til trøst og oppmuntring 7. mars på bønnesenteret