Nytt «supperåd» for søndagsskolearbeidet 18. sept. kl. 18