Misjonsstipend

Misjonsstipend – retningslinjer

Dette er et stående vedtak i menigheten om retningslinjer for misjonsstipend:

Personer som ønsker å reise til utlandet for å arbeide på et misjonsfelt for en periode på minst 3 mnd., kan søke menigheten om misjonsstipend. Stipendet skal først og fremst brukes til reise og forsikring. Beløpet er inntil kr 5.000, unntaksvis kan høyere beløp også søkes. Stipend kan gis til medlemmer av menigheten eller til prosjekt som menigheten støtter. Primært gis støtte for arbeid der menigheten allerede er engasjert, unntaksvis også andre steder.

Styret opererer med følgende tolkning av retningslinjene: Det tenkes både på personer som ønsker å hjelpe til på et pågående prosjekt og / eller personer som kjenner et kall til å reise ut til et nytt misjonsprosjekt. Det tenkes ikke på personer som ønsker seg en tur for å besøke og se et pågående prosjekt eller som reiser som turist i et varmt land. Misjonsstipendet dekker heller ikke skolegang på f.eks. bibelskoler rundt om i verden.