Opptak frå føremiddagsmøtet 22. feb + Velkomen til møte på torsdag 26. feb kl. 19