Opptak fra SAMMEN-helga på Laberget 19.-20. oktober 2019