«Supperåd» for søndagsskolearbeidet 9. sept. kl. 18