Velkommen til bønn i Buran torsdag og søndagsmøte på No12