Velkommen til bønnemøte torsdag og gudstjeneste søndag 5. nov. kl. 11