Velkommen til storsøndag kl. 17(!) 8. feb. på Bønnesentret