Årsmøte 22. mars, bønnemøte torsdag 18. januar og gudstjeneste 21. januar