Bønn torsdag kl. 19, på søndag kommer HP Martinsen