Bønnemøte på Nordic senter torsdag 20. desember kl. 19