Bønnemøte torsdag, gudstjeneste søndag 27. mai kl. 11 og bilder fra mai