Frist for forslag til årsmøte, Sammen i Guds Ord og medarbeiderfest