Hør talen fra storsamling og velkommen til undervisningskveld tirsdag 23. september