Internasjonal kvinnedag, bønn på Vårtun, filmkveld og søndagsmøte på No12