Kunst og uttrykk

Under møter og gudstjenester kan det komme fram tegninger eller andre visuelle uttrykk som representerer en profetisk hilsen. Her finner du noen av de som vi har fått tatt bilde av.