Med Jørgen inn gjennom portene: Familiemøte 12. april kl. 11 på No12