Opptak fra festen som var og velkommen til ny fest, Storsamling 2. nov kl. 11