Takk for en fin søndag og velkommen til bønnemøte og gudstjeneste