Velkommen til bønnemøte torsdag kl. 19 og gudstjeneste søndag 1. okt. kl. 11