Velkommen til julegudstjeneste kl. 14 og bønn og faste i uke 2