Velkommen til julemesse lørdag og storsamling på søndag