Velkommen til storsamling på Nordic Senter søndag 17. nov. kl. 11