Visjonskveld torsdag kl. 20 og søndag avslutning før jul