Opptak

Forkynnelse og undervisning

10. februar 2019

Kjærleik og øydemark

Tale ved Filip om kva som er sann kjærleik og om kva Gud utretter i øydemarka. Tid: 10. februar 2019 kl. 11 Stad: No12     […]
3. februar 2019

Nå!

Tale ved Stian om hvordan Gud er tilstede Nå!, og hvordan nå er den rette tid. Tid: 3. februar kl. 11 Sted: No12     (Lengde: […]
20. januar 2019

Jesu forbønnstjeneste

Tale ved Øyvind om Jesu forbønntjeneste, om å bære hverandre i bønn og vokse i fellesskapet. Tid: 20. januar 2019 kl. 11 Sted: No12   (Lengde: […]
6. januar 2019

En god start på det nye året, 2019

Opptak fra et godt frokostmøte. Det var mange mennesker, god mat, herlig fellesskap, gode innspill og nydelig lovsang. Opptaket er ikke av en tradisjonell preken, men […]
28. desember 2018

Han kom ikke med pomp og prakt

Tale ved Øyvind på julegudstjeneste om hvordan Jesus kom ned i vår verden, til det som ikke var flott og perfekt, for å løfte oss opp. […]
16. desember 2018

Den vekst som er fra Gud

Tale ved Stian om hvordan det som Gud gir vekst har evig verdi. Tid: 16. desember kl. 11 Sted: No12     (Lengde: 27 min)  
9. desember 2018

Å gjera større gjerningar enn Jesus?

Tale ved Filip om å samarbeida med prosessane Gud held på med, om å få tak i krafta, la Kristus få prega oss. Tid: 9. des. […]
4. desember 2018

Få tak i det ekte!

Tale ved Øyvind, om å ikke la oss lure, om å gjenkjenne Ham og la oss fylle av Ham. Tid: 2. desember kl. 11 Sted: No12 […]
29. november 2018

Å male Kristus for dere

Tale ved Pål Lønvik, om å finne håp, liv og trøst i Kristus, slik vi ser og møter Ham i Guds Ord. Tid: 25. nov. kl. […]
18. november 2018

Å gå omkring og gjøre vel

Jesus gikk omkring og gjorde godt. Det kan vi også gjøre! Tale ved Bill. Tid: 18. nov. kl. 11 Sted: No12     (Lengde: 39 min) […]
4. november 2018

Fellesskap / Koinonia

Tale ved Filip om fellesskapen, koinonia, om forsamlinga som Guds smeltedigel, m.a. ut frå Johannesevangeliet kapittel 15. Tid: 4. nov. kl. 11 Stad: No12     […]
12. oktober 2018

Panelsamtale om Guds trofasthet

Kari, Christoffer og Per Kristian i sofasamtale om Guds trofasthet. Deling av personlige historier og vitnesbyrd. Tid: 7. oktober kl. 11 Sted: No12     (Lengde: […]
23. september 2018

Å gjenkjenne det Gud gjør

Tale ved Øyvind om å gjenkjenne hva Gud holder på med. Om å samarbeide med Ham og ikke miste motet. Tid: 23. september kl. 11 Sted: […]
16. september 2018

Verdensbilde, briller vi alle har

Tale ved Olav Heggvik på fellesmøte med Levanger Vineyard. Tid: 16. september kl. 17 Sted: No12     (Lengde: 36 min)  
2. september 2018

4 setninger om menigheten

Tale ved Leif Johannesen på pastorinnsettelsesmøte på bønnesenteret den 2. september, der Anniken og Øyvind ble innsatt som pastorer i Elihumenigheten.   Tid: 2. september kl. […]
26. august 2018

Gleda i Herren

Tale ved Filip om kva det vil seia å ha gleda si i Herren (jf. Fil. 4:4). — Og korleis kjem me dit? 🙂 Tid: 26. […]
17. juni 2018

Oppstart, kvile og kraft

Tale ved Filip på det siste vanlege sundagsmøtet før sumarferien. Om korleis me kan halda oss i Guds vilje, vera i Hans kjærleik, Hans fred og […]
10. juni 2018

Kongen inviterer til bryllupsfest

Tale ved Stian om hva Gud inviterer oss inn i og hvorfor vi kanskje ikke alltid lyder kallet, tar imot invitasjonen. (Stian var bl.a. innom Ef. […]
3. juni 2018

Guds vilje

Tale ved Steinar Sivertsen fra Betesda Tverrelvdalen, om å kjenne Gud, vite at Han eksisterer og å være lydig mot Hans kall og vilje. Om hvor viktige […]
27. mai 2018

Å gå omkring og gjøre vel – er dét alt?

Tale ved Bill Gray om å etterligne Jesus, som gikk omkring og gjorde vel. Hvordan kan vi ligne Ham? Tid: 27. mai kl. 11 Sted: No12   […]